Arkivet

arkivVåren 2002 började Hembygdsförening sondera terrängen till ett Arkiv som kunde rymma våra samlingar. Under Syrholns skola fick vi möjlighet att inreda fyra rum. Här förvaras äldre textilier, fotografiska samlingar och ett bibliotek under uppbyggnad. Ett av de fyra rummen är inrett till mörkrum för svartvit film. Är du intresserad av att gå igenom fotografier, dokument, etc., kontakta någon av oss i styrelsen.