Hembygdsföreningens arkiv

arkivVåren 2002 började hembygdsföreningen att undersöka förutsättningarna för ett arkiv som skulle rymma våra samlingar. Vi fick möjlighet att inreda fyra rum under Syrholns skola och där förvaras äldre textilier, fotografiska samlingar. Ett bibliotek är under uppbyggnad. Ett av de fyra rummen är inrett till mörkrum för svartvit film. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av att gå igenom fotografier, dokument eller liknande i arkivet.