Flomål

Våra småskrifter

Nu kan du lära dig flomål! Loftbodskommittén har tagit fram en ”Floparlör” , en broschyr om blomnamn på flomål ”Tuppôr” och en broschyr med namn på fåglar, insekter och djur på flomål ”Fuglôr, mackôr ô arä jyr”. Dessutom har vi till försäljning ”Farmor bröllôp”. Samtliga alster kan beställas via mejl till finnolars@gmail.com eller telefon 070-694 00 79. Intäkterna går oavkortat till underhåll och verksamhet vid Finn Olars loftbod.

Våra kurser i flomål

Alt 1: Lär dig säga ”Fôschôlä”! Snabbkurs i flomål.

Alt 2: ”E smulu mer” Fördjupningskurs

Mer info om kurserna i flomål här.

”Floparlör” En hjälpreda för besökare i Dala-Floda. A5, 8 sidor. Författare: Ingrid Sandstål och Karin Zetterqvist. Utgivare: Loftbodskommittén. Pris: 30 kr + ev porto

”Tuppôr” Namnen på våra vilda blommor – på flodamål och svenska. Broschyr i färg, 8 sidor. Formgivning, foton och akvareller av Anna Jonson. Utgivare: Loftbodskommittén med bidrag från Gagnefs kommun. Pris: 60 kr + ev porto

”Fuglôr, mackôr ô arä jyr” Namn på fåglar, insekter och andra djur på både flodamål och svenska. Broschyr i färg, 8 sidor. Formgivning och akvareller av Anna Jonson, foton av Inga-Britt Hellgren och Annmarie Perjons. Utgivare: Loftbodskommittén. Pris: 60 kr + ev porto

”Farmors bröllôp” Intervju med Anna Zetterqvist (1893-1980) på flodamål. Hon berättar om sitt bröllop och om första tiden som maka och mor i Dala-Floda i början av 1900-talet. Översättning till svenska jämsides med flodamålet. A 5, 19 sidor. Författare: Karin Zetterqvist. Förlag: Atremi Pris: 40 kr + ev porto