Flomål

Nu kan du lära dig flomål! Loftbodskommittén har tagit fram en ”Floparlör” och även en broschyr om blomnamn på flomål ”Tuppôr” och en broschyr med namn på fåglar, insekter och djur på flomål ”Fuglôr, mackôr ô arä jyr”. Dessutom har vi till försäljning ”Farmor bröllôp”. Samtliga alster kan beställas via mejl till finnolars@gmail.com eller telefon 070-694 00 79. Intäkterna går oavkortat till underhåll och verksamhet vid Finn Olars loftbod.

I sommar anordnar vi också en kurs i flomål. Missa inte den! Mer info om kursen i flomål här.

”Floparlör” En hjälpreda för besökare i Dala-Floda. A5, 8 sidor. Författare: Ingrid Sandstål och Karin Zetterqvist. Utgivare: Loftbodskommittén.

”Tuppôr” Namnen på våra vilda blommor – på flodamål och svenska. Broschyr i färg, 8 sidor. Formgivning, foton och akvareller av Anna Jonson. Utgivare: Loftbodskommittén med bidrag från Gagnefs kommun.

”Fuglôr, mackôr ô arä jyr” Namn på fåglar, insekter och andra djur på både flodamål och svenska. Broschyr i färg, 8 sidor. Formgivning och akvareller av Anna Jonson, foton av Inga-Britt Hellgren och Annmarie Perjons. Utgivare: Loftbodskommittén.

”Farmors bröllôp” Intervju med Anna Zetterqvist (1893-1980) på flodamål. Hon berättar om sitt bröllop och om första tiden som maka och mor i Dala-Floda i början av 1900-talet. Översättning till svenska jämsides med flodamålet. A 5, 19 sidor. Författare: Karin Zetterqvist. Förlag: Atremi