Styrelsens ledamöter

För att få kontakt med oss kan du maila flodahembygdsforening@gmail.com!

Lars Redhe – Ordförande
Mobil: 0733-846 556
lars@redhe.com

Ingrid Sandstål – Vice ordförande och sekreterare
Mobil: 070-386 08 55
E-post: ingrid.sandstal@gmail.com

Marit HökpersLedamot 
Mobil: 070-433 75 98
E-post: marit_hokpers@hotmail.com

Jan Perjons – Ledamot, ansvarig för 100-årsjubiléet
Mobil: 070-609 09 54
E-post: janperjons@hotmail.com

Björn KruseLedamot
Mobil: 070-267 92 55
E-post: bjorn.kruse@bahnhof.se

Hjortpers Jenny Hedberg – Suppleant, ansvarig för uthyrning av dräkter och Kofestmarknadskommittén
Mobil: 073-968 88 34
Epost: hjortpersjenny@hotmail.com

Ingrid Skogvold – Suppleant
Mobil: 070-661 86 07
E-post: ingrid.skogvold@telia.com