Styrelsens ledamöter

För att få kontakt med oss kan du maila flodahembygdsforening@gmail.com!

Lars Redhe – Ordförande
Mobil: 0733-846 556
lars@redhe.com

Lena Fast – Vice ordförande, ansvarig för Minnesfonden
Mobil: 070 – 765 72 03
E-post: lenafast443@gmail.com

Bankgiro 5680-6300

Ingrid Sandstål Sekreterare
Mobil: 070-386 08 55
E-post: ingrid.sandstal@gmail.com

Lisbeth Andersson – Ledamot
Tel: 0241 – 224 12
Mobil: 070 – 766 30 00
E-post: snickarlisa@hotmail.com

Siv Strand/Persson – Ledamot
Tel: 0241 – 220 94
Mobil:076 – 771 09 94
E-post: siv@novarjan.se 

Anders Zetterquist – Ledamot
Mobil: 073-038 84 14

Ingalill JanssonLedamot, arkiv- och föremålsansvarig 
Mobil: 070-348 98 61
E-post: ingalill.jansson34@gmail.com

Björn KruseLedamot 
Mobil: 070-267 92 55
E-post: bjorn.kruse@bahnhof.se

Marit HökpersLedamot 
Mobil: 070-433 75 98
E-post: marit_hokpers@hotmail.com

Hjortpers Jenny Hedberg – Suppleant, ansvarig för uthyrning av dräkter
Mobil: 073-968 88 34
Epost: hjortpersjenny@hotmail.com

Gun Danielsson – Suppleant
Tel: 0241 – 220 88
Mobil: 070 – 652 20 88
E-post: mammamumintroll@yahoo.se

Ingrid Skogvold – Suppleant
Mobil: 070-661 86 07
E-post: ingrid.skogvold@telia.com

Jan Perjons – Suppleant
Mobil: 070-609 09 54
E-post: janperjons@hotmail.com