Styrelsens ledamöter

För att få kontakt med oss kan du maila flodahembygdsforening@gmail.com!

Karin Gustafsson – Ordförande
Glades Gattu 6
785 44 Dala-Floda
flokulla@gmail.com

Lena Fast – Vice ordförande, ansvarig för Minnesfonden
Hagvägen 56
785 44 Dala-Floda
Tel: 0241 – 224 79
Mobil: 070 – 765 72 03
E-post: lenafast443@gmail.com

Bankgiro 5680-6300

Anna-Maria Mius Ingrids – Sekreterare
Hagvägen 102
785 44 Dala-Floda
Tel: 0241 – 220 00
Mobil: 070 – 615 33 16
E-post: mius69@gmail.com

Lisbeth Andersson – Ledamot
Hagvägen 138
785 44 Dala-Floda
Tel: 0241 – 224 12
Mobil: 070 – 766 30 00
E-post: snickarlisa@hotmail.com

Gun Danielsson – Ledamot
Forsgärdsgattu 29
785 44 Dala-Floda
Tel: 0241 – 220 88
Mobil: 070 – 652 20 88
E-post: mammamumintroll@yahoo.se

Siv Strand/Persson – Ledamot
Ersaholsvägen 12
785 44 Dala-Floda
Tel: 0241 – 220 94
Mobil:076 – 771 09 94
E-post: siv@novarjan.se 

Anders Zetterquist – Ledamot
Hagvägen 111
785 44 Dala-Floda
Mobil: 073-038 84 14

Ingalill JanssonLedamot

E-post: ingalill.jansson34@gmail.com

Mobil: 0703489861

Jenny Hedberg – Ledamot, ansvarig för dräkter och uthyrning av dräkt

Mobil: 073-9688834

Epost: hjortpersjenny@hotmail.com