Floda Hembygdsförening

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bland annat genom att
– befrämja kunskapen och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt, värdefulla traditioner
– aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering
– dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid
– samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
– organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia

Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

STADGAR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016