Verksamhet

Här publicerar vi händelser i Hembygdsföreningens regi!

Visning och guidning

Uthyrning av flokläôr

Julmarknad 2023

En kall men stämningsfull julmarknad


Besök från Amerika – vad som finns kvar av det museum som Gunnar Zetterqvist var med och byggde

Joseph Mathews, ordförande i föreningen the Swedish Colonial Society, besökte oss i augusti 2023. Under Kvarnadagen berättade han om vad det blivit av de byggnader som Gunnar Zetterqvist med flera var med och timrade upp inför 350-årsminnet av bildandet av den svenska kolonin, New Sweden.

Byggnaderna riskerade att rivas men genom ideellt arbete har de flyttats och utgör nu ett fint friluftsmuseum.

Joseph Mathews berättade om hur det gick till. Hans tal finns översatt till svenska och kan läsas här: http://www.flodahembygd.se/wp-content/uploads/2023/09/Joseph-Mathews.pdf

Bilderna nedan visar det ursprungliga museet och hur det ser ut idag. Även lite bilder från när Gunnar Z var där.

Skor som berättar

De här välgjorda skorna har en gång i tiden tillverkats av skomakaren Jacob Jansson i Syrholn och nu skänkts av Karin Brask till Hembygdsföreningen.

Jacob Erik Jansson föddes i Grangärde 1867 och dog i Holsåker 1959. Han kom till Floda med sin mor och far 1878 när han var 9 år gammal. Familjen kom från Grangärde och bosatte sig i Mossel. Jacob flyttade sen till Syrholn och gifte sig 1894 med Karin Jansson som då bodde i Syrholn. Samma år som de gifte sig föddes deras son Erik Jacobsson. Erik var sågverksarbetare och dog i lungsot när han bara var 24 år. De hade en son till som hette Gustav. Han var född 1902 och arbetade också som sågverksarbetare. Han drabbades också av lungsot och dog 1923 blott 21 år gammal.

Kofestmarknaden

Den populära kofestmarknaden tar plats den lördagen den första helgen i juli. Marknaden är ett tillfälle där slöjdare, hantverkare, föreningar och skolklasser från bygden kan visa upp sig samt hantverk och hemslöjd med anknytning till Dalarna i allmänhet och Dala-Floda i synnerhet. Vi lägger stor vikt vid traditionella tekniker, mönster och föremål.

Utställningen ”Flokläôr”

Med smärre justeringar visades utställningen från 2019 av delar av flodadräkten i tröskladan på hembygdsgården funder sommaren 2022. Utställningen innehåller ett urval av de drygt 700 dräktföremål som finns i hembygdsföreningens samlingar. Även om utställningen inte är en komplett exposé av alla varianter som funnits visar den ändå mångfalden av de dräktdelar som använts i Floda under olika tider och tillfällen liksom modets växlingar. (OBS foton nedan från ursprungliga utställningen.)

Manifestation för Ukraina

Nytt vattenhjul vid Kvarna

Renovering etapp 1 vid Kvarna är klar med bland annat installation av nytt vattenhjul. Mer info på https://www.facebook.com/kvarna1664/

Kafé i ladan
Hjort-Olârs kafé har även tillgång till den stora ladan vid Hembygdsgården. Vackert inredd med bruksföremål ur föreningens samlingar.

Värmande gåva

Denna fina skinnklänning har Karin Brask skänkt till föreningen. Karin bar den själv som liten och hade den på sig i skolan. Det var bara hon och Kôppla Kari som hade såna. Utanpå klänningen hade de ett förkläde.

Klädd med skinn på insidan måste den ha varit varm men det behövdes. Det var kallt i skolan och barnen fick turas om att bära in ved.