Minnesfonden

Lena Fast är ansvarig för Minnesfonden. Henne kan man nå på telefonnummer 070-765 72 03.

Minnesadresserna lämnas till kyrkan dagen innan begravning.

Bankgiro för Minnesfonden 5680-6300