Våra kommittéer och arbetsgrupper

I vår förening är alla medlemmar välkomna att vara med och arbeta. Ta gärna kontakt med den ansvariga om du är intresserad av att delta i någon av grupperna nedan:

Kvarnakommittén: Kerstin Stenquist, 070-250 51 98, kisti@hotmail.com

Hembygdsgårdskommittén: Björn Kruse, 070-267 92 55, bjorn.kruse@bahnhof.se

Loftbodskommittén: Karin Zetterqvist, 070 694 00 79, finnolars@gmail.com

Kofestmarknaden: Hjortpers Jenny Hedberg, 073-968 88 34, kofestmarknad@gmail.com

Arkiv- och föremålsansvarig: Ingalill Jansson, 070-348 98 61, ingalill.jansson34@gmail.com

Bild- och filmansvarig: Lars Redhe, 073-384 65 56, lars@redhe.com

Dräktansvarig: Hjortpers Jenny Hedberg, hjortpersjenny@hotmail.com

Flotarmuseet: Jan Perjons, 070-609 09 54, janperjons@hotmail.com

Hemsida och sociala medier: Karin Zetterqvist, se ovan, Lars Redhe, se ovan

Minnesfonden: Lena Fast, 070-765 72 03, lenafast443@gmail.com