Finn Olars Loftbod

 

 

 

Finn Olars loftbod

I byn Holsåker i Dala-Floda finns Finn Olars loftbod med tillhörande tomt. En dendrokronologisk undersökning har visat att delar av timret kan dateras till år 1558.
Gamla detaljer som lås, vindöga mm visar också på den aktningsvärda åldern.

Efter att ha hotats av försäljning och bortförsel 2013 lyckades Loftbodskommittén genom en insamling köpa in loftboden för Floda Hembygdsförenings räkning 2016.

Loftbodskommittén är en arbetsgrupp under Hembygdsföreningen och ansvarar för loftbodens skötsel och arrangerar kurser och olika evenemang på platsen. Holsåkerns och Kyrkbyns byalag ansvarar för årlig slåtter och mindre underhåll.

Kontaktuppgifter:
Loftbodskommittén
c/o Karin Zetterqvist, Holsåkersvägen 15, 785 44 Dala-Floda
tel 070-694 00 79 (Karin), 070-751 17 74 (Wolfgang)
e-post finnolars@gmail.com, BG 541-4016, SWISH 123 452 02 43

Facebook: Finn Olars loftbod

 <—-Kom ihåg evenemanget ”Det sitter i väggarna” den 7 juli!