Finn Olars Loftbod

 

Finn Olars loftbod

I byn Holsåker i Dala-Floda finns Finn Olars loftbod med tillhörande tomt. En dendrokronologisk undersökning har visat att delar av timret kan dateras till år 1558.
Gamla detaljer som lås, vindöga mm visar också på den aktningsvärda åldern.

Efter att ha hotats av försäljning och bortförsel 2013 lyckades Loftbodskommittén genom en insamling köpa in loftboden för Floda Hembygdsförenings räkning 2016.

Loftbodskommittén är en arbetsgrupp under Hembygdsföreningen och ansvarar för loftbodens skötsel och arrangerar utställningar och olika evenemang på platsen. Holsåkern/Kyrkbyns byalag ansvarar för årlig slåtter och mindre underhåll.

Byggnadsminne!

Länsstyrelsen Dalarna tog 2018-04-06 beslut om byggnadsminnesförklaring av Finn Olars loftbod.

Motivering till beslutet

”Finn Olars loftbod visar hög byggnadsteknisk kvalitét och utgör ett viktigt bidrag till historien om

den för svensk byggnadskultur särpräglade timmerhuskulturen i Dalarna. Loftboden är tack vare

sin ålder ett viktigt dokument över gången tid och därmed ett ovärderligt referensmaterial gällande

byggnadstypen, hantverkskunnande och material. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det är

väl motiverat att skydda byggnaden som byggnadsminne.”

Finn Olars loftbod är härmed det första byggnadsminnet i Gagnefs kommun.

Välkommen till Finn Olars!

På en informationstavla utanför loftboden kan du läsa om byggnadens historia och se en rekonstruktion av Finn Olars gård. På baksidan av tavlan kan du se vilka som donerade medel till inköpet som räddade loftboden.

Sommartid har vi en utställning inne i loftboden om gården, människorna som levde där och hur vi lyckades rädda loftboden. 

Vi har också möjlighet att ordna visningar för mindre grupper efter överenskommelse. 

Kontaktuppgifter:
Loftbodskommittén
c/o Karin Zetterqvist, Holsåkersvägen 15, 785 44 Dala-Floda
tel 070-694 00 79 (Karin), 070-751 17 74 (Wolfgang)
e-post finnolars@gmail.com, BG 541-4016, SWISH 123 452 02 43

Facebook: Finn Olars loftbod