Styrelsens ledamöter

För att få kontakt med oss kan du maila flodahembygdsforening@gmail.com!

Karin Zetterqvist – Ordförande
Mobil: 070-694 00 79
karinzetterqvist@gmail.com

Björn KruseVice ordförande
Mobil: 070-267 92 55
E-post: bjorn.kruse@bahnhof.se

Ingrid Sandstål – Sekreterare
Mobil: 070-386 08 55
E-post: ingrid.sandstal@gmail.com

Marit HökpersOrdinarie ledamot 
Mobil: 070-433 75 98
E-post: marit_hokpers@hotmail.com

Hjortpers Jenny Hedberg – Ordinarie ledamot, ansvarig för uthyrning av dräkter och Kofestmarknadskommittén
Mobil: 073-968 88 34
Epost: hjortpersjenny@hotmail.com

Ingrid Skogvold – Suppleant
Mobil: 070-661 86 07
E-post: ingrid.skogvold@telia.com

Jacqueline Håsteen – Suppleant
Mobil: 076-551 99 05
E-post: jacqueline.hasteen@gmail.com

Maria Haag – Suppleant
Mobil: 070-744 15 50
E-post: maria_ceram@hotmail.com